Aktualności

Zaprenumeruj newsletter

Zwiększenie bazy pokarmowej

 

Zwiększenie bazy pokarmowej bociana białego zaplanowano poprzez prowadzenie ochrony siedlisk płazów, tj.  zwiększenie ilości miejsc umożliwiających rozmnażanie, przeobrażenie i bytowanie zwierząt będących pokarmem bociana białego, a wymagających trwałego lub okresowego zbiornika wodnego.

W celu realizacji celu zaplanowano wybudowanie 4 piętrzeń zwiększających retencję wody i wydłużających okres występowania rozlewisk w okolicy wsi „bocianiej” Żywkowo oraz utworzenie rozlewiska o powierzchni ok. 2-6 ha, w celu wydłużenia okresu stagnacji wody.

Ponadto  zostaną odtworzone stałe i okresowe oczka wodne poprzez wykopanie 6 stawów ziemnych w pobliżu miejscowości Żywkowo i Toprzyny o łącznej pow. 3100 m2 retencjonujących ok. 1086 m3 wody.

 

EN:

Enlargement of the white stork’s diet base is to be implemented via the conservation of beach habitats, i.e. by enlarging zones where the fauna that storks feed on reproduce and dwell.

In order to carry out the objective, 4 dams are planned, which will increase water retention and lengthen the presence of backwaters in the “storks’” village of Zywkowo, and create backwaters approx. 2-6 ha, in order to elongate water stagnation periods.

Additionally, permanent and temporary water ponds will be created by digging 6 ground ponds in the vicinity of Zywkowo and Toprzyny, jointly 3100 m2 in area, retaining approx. 1086 m3 of water.