Aktualności

Zaprenumeruj newsletter

Ochrona żerowisk

 

Ochrona żerowisk bociana białego polegać będzie na ochronie bioróżnorodności krajobrazu rolniczego oraz przeciwdziałanie jego unifikacji. Ponadto zaplanowano zwiększenie retencji wód i podniesienia poziomu wód gruntowych poprzez zatrzymanie wód opadowych i roztopowych. Zaplanowano także wsparcie ekstensywnych gospodarstw rolnych, których tradycyjnie prowadzona uprawa i hodowla sprzyja tworzeniu warunków korzystnych dla populacji bociana białego.

 

Realizację tego zadania ułatwi zakup maszyn rolniczych do gospodarstwa PTOP w Żywkowie (ciągnik rolniczy, prasa rolująca,  wypłaszacze zwierząt), które będą użytkowane przy wykaszaniu łąk, dzierżawionych oraz należących do gospodarstwa rolnego PTOP w Żywkowie.

EN:

Protection of the storks’ habitat will entail the protection of the biodiversity of the rural landscape and steps taken to counteract its unification. Additionally it is planned to increase water retention and raise the levels of ground waters by retaining precipitation water and melt water. Plans have also been made to support extensive farms which cultivate traditional animal husbandry and crop growth, which created favorable conditions for the white stork population.

 

The realization of this objective will be facilitated by the purchase of farm machinery for the Polish Society for Bird Protection in Zywkowo (farm tractors, a rolling press, equipment that scares away animals), which will be used when mowing fields leased or owned by the Society in Żywkowo.