Zaprenumeruj newsletter

Wybudowaliśmy piętrzenia i oczka wodne

Drukuj
1 2 3

Minęło lato, zrobiło się zimno więc i bociany nas opuściły. Z niecierpliwością czekaliśmy na ten moment bo to oznacza duże zmiany w gospodarstwie oraz wokół niego. Największe inwestycje w projekcie „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” będą miały miejsce na przełomie 2012/2013 roku.

Prace rozpoczęliśmy już dwa tygodnie temu i mamy pierwsze, widoczne efekty. Na terenie działek wokół wsi zostało wykopanych 6 oczek wodnych dla płazów. Koparki wyjechały a stawy natychmiast napełniły się turkusową wodą. Teren wokół został wyrównany oraz obsiany trawą. Następnie ekipa przeniosła się na użytek ekologiczny „Grądzik”, gdzie realizuje kolejne zadanie czyli budowę 4 piętrzeń. Prace trwają i wygląda na to, że zostaną zakończone zgodnie z planem.  Teraz tylko pozostało nam czekać na wiosenne rozlewiska i cieszyć się ilością pokarmu dla naszych klekoczących przyjaciół.

 

EN

The summer is over, it’s cold outside and so the storks have left us. We had been impatiently waiting for this moment because it means great changes on the farm and surrounding area. The largest investments comprising the Protection of the White Stork Population in the Natura 2000 Ostoja Warminska Region project will take place towards the end of 2012 / beginning of 2013. We had commenced work two weeks ago and now have our first, visible results. Six ponds were dug around the land plots surrounding the village for amphibians. The adjacent area has been leveled and grass was planted. The team then relocated to the Grądzik ecological farm where it will carry out the next task – the construction of 4 dams. Work is underway and it appears that everything will be completed as planned. Now all that’s left is to wait for spring floods and be happy that our croaking friends have an abundance of food.

 


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja