Zaprenumeruj newsletter

Ostoja Warmińska okiem filmowców

Drukuj
1 2 3
Fot. Tomasz Bałdyga

Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego walory przyrodnicze obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska. Dokument powstał w ramach projektu „100% Natury”, realizowanego przez Towarzystwo na rzecz Ziemi.

Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB280015, o powierzchni prawie 150 tys. hektarów, położony jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Został utworzony w celu ochrony między innymi bociana białego Ciconia ciconia, którego populacja na tym terenie jest jedną z największych w Polsce i liczy około 1000 par (około 2% populacji krajowej). Chcąc pomóc temu, tak ważnemu dla przyrody gatunkowi, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków realizuje projekt „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu zrealizowano szereg prac w celu ochrony bociana białego. Zamontowano sto platform pod gniazda bocianie, stwarzając tym samym nowe miejsca lęgowe. Wykonano oczka wodne dla płazów, zwiększając bazę żerowiskową dla tych ptaków. Przekazano również jednostkom ochotniczych straży pożarnych podnośniki koszowe, które wykorzystywane są w czynnej ochronie bociana, jak również we wszelkich pracach ratowniczo-gaśniczych. Wyremontowano również dachy budynków, na których bociany gniazdowały od lat. Natomiast w miejscowości Żywkowo odnowiono budynek, w którym będą prowadzone zajęcia edukacyjne. W Ostoi Warmińskiej zmodernizowano także linie energetyczne i stacje transformatorowe. Prace polegały na zaizolowaniu prawie 20 km linii średniego i niskiego napięcia. Dzięki temu nie są one już zagrożeniem dla ptaków. Dodatkowo 11 km linii średniego napięcia zostało oznakowanych czerwonymi, ostrzegawczymi kulami. Są sygnałem dla ptaków o występującej przeszkodzie na trasie przelotu. Przebudowano również 25 stacji transformatorowych. W tym przypadku, prace polegały głównie na przeniesieniu, ze szczytu stacji, tych elementów, które rażą ptaki. Umieszczenie ich na bocznej części, zmniejsza ryzyko porażenia ptaka siadającego na konstrukcji.

Film dokumentalny, prezentujący walory przyrodnicze Ostoi Warmińskiej, powstał w ramach projektu „100% Natury”. Projekt realizuje Towarzystwo na rzecz Ziemi, a jego celem jest zwiększenie świadomości poprzez promowanie racjonalnych sposobów korzystania z zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 oraz dostęp do informacji na temat sieci Natura 2000.

Walory przyrodnicze i turystyczne wybranych gmin, objętych projektem, są prezentowane na antenie Telewizji Polskiej, w cyklu „100% Natury”. Wśród nich znalazła się także gmina Górowo Iławeckie, w granicach której znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska. Film dostępny jest na stronie Towarzystwa na rzecz Ziemi.

 


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja